Diana Przemecka

Diana Przemecka

Právní zástupkyně    |   (0044) 333 358 3062

V roce 2014 Diana úspěšně získala právnický titul 2:1 na univerzitě de Montfort a poté dokončila postgraduální diplom v právní praxi v roce 2015.

Před nástupem do naší firmy jako paralegal - právní asistentka, pracovala Diana jako dobrovolnice v Bedford Citizen Advice Bureau, kde pomáhala klientům v nouzi s právními záležitostmi, a v nedávné době získala zkušenosti v advokátní kanceláři, kde asistovala s prodejem a nákupem nemovitostí.

Zde, v advokátní kanceláři IMD, Diana nyní využije svá studia v našich odděleních rodinného, trestního a imigračního práva, kde asistuje advokátům v rámci těchto týmů. Je první kontaktní osobou jak pro polské, tak anglické klienty.

Další právníci