Filip Čeladník

Filip Čeladník

Advokát (Solicitor)   |   (0044) 333 358 3062

Filip Čeladník, Ph.D., LL.M., M.A. je Solicitor v Anglicku a Advokát v Českej republike.

Má rozsiahle odborné znalosti ako anglického, tak i českého práva a poskytuje právne služby v oboch krajinách. Táto ojedinelá kombinácia mu umožňuje vyhovieť požiadavkám klientov advokátskej kancelárie IMD Solicitors aktívnych v jednej alebo oboch jurisdikciách alebo čeliacich problémom súvisiacimi s českým či anglickým právom.

Oblasť praxe Filipa zahŕňa, ale nie je obmedzená na:

  • Medzinárodný obchod, podnikanie a investície v UK a v krajinách strednej a východnej Európy
  • Vedenie a riešenie sporov, arbitráž
  • Podnikové a obchodné právo
  • Trusty a správa cudzieho majetku
Další právníci