Filip Čeladník

Filip Čeladník

Advokát (Solicitor)   |   (0044) 333 358 3062

Filip Čeladník, Ph.D., LL.M., MA je Solicitor v Anglicku a Advokát v Českej republike.

Má rozsiahle odborné znalosti ako anglického, i českého práva a poskytuje právne služby v oboch krajinách. Táto ojedinelá kombinácia mu aby články členských štátom. The IMD Solicitors aktívnych v. Alebo oboch jurisdikciách alebo čeliacich problémom súvisiacimi s českým či anglickým právom.

Oblasť praxe Filipa zahŕňa, but not obmedzená on:

  • Medzinárodný obchod, podnikanie a investície v UK av krajinách strednej a východnej Európy
  • Vedenie a riešenie sporov, arbitráž
  • Podnikové a obchodné právo
  • Trusts and správa cudzieho majetku
Další právníci