Kaspars Subrovskis

Kaspars Subrovskis

Právní zástupce    |   (0044) 333 358 3062

Před zahájením své právní kariéry Kaspars studoval právo na univerzitě University of Hull, které zakončil s výsledkem v horní úrovni 2:1. Od té doby získal Kaspars během své profesionální kariéry zkušenosti v mnoha oblastech, včetně rodinného práva, smluvního práva, námořního práva, práva odškodnění úrazů, pracovního práva a obchodního práva.

Jako vícejazyčný profesionál asistuje Kaspars zde v advokátní kanceláři IMD našim klientům z Anglie, Ruska a Lotyšska a je hlavní kontaktní osobou jak pro individuální, tak pro firemní klienty.

Další právníci