Maria Sorica

Maria Sorica

Právní zástupce    |   (0044) 333 358 3062

Po štúdiu práv na univerzite University of Kingston v rokoch 2012-2015, Maria absolvovala Kurz právnickej praxe na univerzite University of West London.

Predtým, než Maria nastúpila do advokátskej kancelárie IMD Solicitors, bola zamestnaná v advokátskej kancelárii v Harrow ako imigračný odborník, kde v tejto oblasti získala výnimočné schopnosti, a predtým tiež získala skúsenosti v oblasti obchodného práva a firemných nehnuteľností, pracovného a rodinného práva, občianskych sporov a v oblasti vzťahov medzi prenajímateľmi a nájomcami.

Mária, ktorá má všestranný talent, tu v advokátskej kancelárii IMD Solicitors teraz asistuje mnohým našim rumunsky hovoriacim klientom v ich rodnom jazyku s hlavnou špecializáciou na imigráciu, ale aj v oblastiach uvedených vyššie.

Další právníci