Aleksandra Arciechovska

Aleksandra Arciechovska

Jurists    |   (0044) 333 358 3056

Aleksandra ir advokāta palīgs ar plašu pieredzi, kas gūta, strādājot advokātu firmās šeit Apvienotajā Karalistē, un iepriekš Polijā.

Aleksandra ir sekmīgi apguvusi Kentas (Kent) universitātes tiesību zinātņu grādu, kā arī Bordo (Bordeaux) universitāti, un saņēmusi sertifikātu Francijas likumā, un tagad specializējās Angļu un Franču likumdošanā.

Šeit pie IMD Solicitors Aleksandra ir pirmais kontaktpunkts gan priekš angļu, gan poļu valodā runājošajiem klientiem, kuri meklē padomus civilo, komerciālo un ģimenes tiesību jomās.

Aleksandra sniedz atbalstu un palīdzību saistībā ar parādu atgūšanu, komerciāliem strīdiem, Apvienotās Karalistes robežsardzes transportlīdzekļu vai naudas konfiskācija, laulības šķiršana, bērnu jautājumi, kā arī nodarbinātības tiesības.

 

Vairāk advokātu