Alicja Bielawska

Alicja Bielawska

Jurists    |   (0044) 333 358 3056

Alicja, sekmīgi apguvusi tiesību zinātņu maģistra grādu Nikolaja Kopernika Universitātē Polijā.  Papildus tam, arī Anglijas un Eiropas Savienības juridisko kursu Lielbritānijas Tiesību Centrā, un ieguvusi pieredzi strādājot advokātu birojos Apvienotajā Karalistē, Itālijā un Polijā.

Šeit, pie IMD Solicitors, Alicja ir pirmais kontaktpunkts tiem, kas meklē padomu civilās un / vai komerciālās lietās, kā arī palīdz lietās, kas attiecas uz Polijas tiesu jurisdikciju.

Vairāk advokātu