Diana Przemecka

Diana Przemecka

Jurists    |   (0044) 333 358 3062

2014. gadā Diāna ir veiksmīgi ieguvusi bakalaura grādu ar 2:1 De Montfort Universitātē, tad Diana ir absolvējusi ar aspiranta diplomu Juridiskajā Praksē 2015. gadā.

Pirms viņa pievienojās IMD firmai, Diāna bija iesaistīta ar voluntāro darbu ar Bedford Citizen Advice Bureau, kur viņa palīdzēja grūtībās nonākušiem klientiem ar juridiskajiem jautājumiem, un nesen viņa ir ieguvusi pieredzi advokātu birojā, kur viņa palīdzēja ar nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu. 

Šeit pie IMD Solicitors, Diāna tagad aktīvi pielieto savu pieredzi un zināšanas saistībā ar ģimenes tiesībām, krimināltiesībām un imigrācijas likumiem, viņa arī kalpo kā pirmais kontaktpunkts gan poļu un angļu runājošajām privātpersonām, lai atbalstītu mūsu advokātus šajās jomās.

Vairāk advokātu