Filip Celadnik

Filip Celadnik

Advokāts (Solicitor)   |   (0044) 333 358 3062

Filip Celadnik PhD, LLM, MA ir advokāts Anglijā un Čehijas Republikā.

Viņam ir plaša piega gan Anglijas, gan Čehijas tiesību lietas un viņš sniedz juridiskos pakalpojumus abās valstīs. Šī avoidālā pierega ļauj viņam palīdzēt IMD client, kuri darbojas vienā vai abās jurisdikcijās, vai client kuri saskaras ar problēmām saistītam ar angļu vai čehu tiesību aktiem.

Filipa prakses jomas ietver (bet ne tikai):

  • Starptautiskas komercdarbības un uzņēmējdarbības jautājumi, tirdzniecība un investīcijas Lielbritānijā, Centrāleiropā un Austrumeiropā
  • Tiesvedība un strīdu izšķiršana
  • Kompānijas un komerctiesības
  • Uzticības un aktīvu pārvaldīšana
Vairāk advokātu