Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska

Advokāts praktikants   |   (0044) 333 358 3062

Karolina ir advokāta palīgs ar interesi civiltiesību un komerctiesību jomās. Viņai ir īpaša pieredze jautājumos, kas ir saistīti ar maksātnespēju un komercdarījumiem. Viņa arī nodarbojas ar tieslietām ar starptautisku raksturu, it īpaši, kas attiecas uz civilo un kriminālo tieslietu procedūrām Polijā. 

Karolina saņēma jurista diplomu Polijā un, lai uzlabotu savas juridiskās zināšanas un prasmes, viņa studējusi universitātēs un strādājusi juridiskajā sektorā visā Eiropā - Polijā, Īrijā, Slovēnijā, un pašlaik Lielbritānijā. Sasniegt veiksmīgu juridisku karjeru - ir viņas galvenais mērķis.

Vairāk advokātu