Maria Sorica

Maria Sorica

Jurists   |   (0044) 333 358 3062

Maria guvusi juridisko izglītību 2015. gada Kingstonas Universitātē un  Marija turpināja juridiskās prakses kursu Londonas universitātē.

Pirms ierašanās IMD Solicitors Маria strādāja uz juridisko firmu Harro kā advokātu palīgs imigrācijas lietas, kur viņa guvusi pieredzi šajā jomā. Tāpat kā iepriekš Marija ir ieguvusi pieredzi  komerctiesības, darba tiesības, ģimenes tiesībās, civilās tiesvedībās, un īpašuma tiesības.

Ka pieredzīgs speciālists daudzās jomās, Marija tagad palīdz daudziem mūsu Rumānijas klientiem savā dzimtajā valodā, jautājumos saistītos ar imigrācijas lietām, kā arī tajās jomās, kuras minētas iepriekš.

Vairāk advokātu