Filip Celadnik

Filip Celadnik

Adwokat (Solicitor)   |   (0044) 333 358 3062

Filip Celadnik, PhD, LLM, MA jest adwokatem (Solicitor) w Anglii oraz w Czechach.

Filip ma bogate doświadczenie zarówno w prawie angielskim, jak i czeskim oraz świadczy usługi prawne w obu tych krajach. To unikatowe połączenie kompetencji pozwala mu spełniać oczekiwania klientów IMD w zakresie obu jurysdykcji oraz pomagać klientom w kwestiach związanych z prawem angielskim i czeskim.

Zakres kompetencji Filipa obejmuje m.in.:

  • Międzynarodowe sprawy handlowe i biznesowe, handel i inwestycje w Wielkiej Brytanii oraz w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Postępowanie sądowe i rozstrzyganie sporów, arbitraż
  • Prawo spółek handlowych
  • Fundusze & zarządzanie aktywami
Więcej prawników