Justyna Błażewicz

Justyna Błażewicz

Adwokat (Solicitor)   |   (0044) 333 358 3062

Justyna jest adwokatem (solicitor) i specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz karnego. Od sierpnia 2013 roku pomaga ona naszym klientom w zakresie prawa karnego (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, wykroczenia drogowe, napaść na tle seksualnym, nadużycia, morderstwo, kradzież, włamanie, przestępstwa finansowe) oraz prawa rodzinnego (przygotowywanie intercyz, separacja, rozwód, rozstrzyganie sporów finansowych oraz zawieranie ugody, życie w konkubinacie, kwestie opieki nad dzieckiem oraz spory dotyczące kontaktu i mediacje).

Justyna zajmuje się również sprawami z zakresu prawa imigracyjnego (deportacja, ekstradycja oraz sprawy dotyczące stałego miejsca zamieszkania) oraz prawem spadkowym.

Więcej prawników