Kariéra

Vždy nás zaujíma, keď sa nám ozvú talentovaní jednotlivci - či už chcete rozvinúť svoje zručnosti v rýchlo sa rozvíjajúcej praxi alebo ste už v právnickej profesii dosiahli významných skúseností.

Sme hrdí na poskytovanie kvalitných právnych služieb spolu s vynikajúcou starostlivosťou o klientov. Ako viacjazyčná advokátska kancelária chápeme dôležitosť komunikácie s našimi klientmi v ich rodnom jazyku a bez právneho žargónu. To možno dosiahnuť len zamestnaním výnimočné skupiny ľudí, pre ktoré sme vytvorili priateľské a podporné pracovné prostredie s možnosťami kariérneho rozvoja.

Vzhľadom k profilu našej firmy a našich klientov nás zaujímajú najmä dvojjazyčný advokáti / právnici. Ak chcete, aby sme Vás zvážili na budúce voľné pracovné miesta, pošlite prosím Váš životopis so sprievodným listom e-mailom Gill Sisson, Practice Manager, na emailovú adresu careers@imd.co.uk

Tešíme sa, že sa nám ozvete.

Bližšie informácie o aktuálnych voľných pracovných pozíciách nájdete tu.

An error occurred while sending a message. Please try again.
Thank you for your enquiry, a member of our team will be in touch shortly.