Aleksandra Arciechowska

Aleksandra Arciechowska

Právna zástupkyňa    |   (0044) 333 358 3056

Aleksandra je paralegal s rozsiahlymi skúsenosťami získanými v advokátskych kanceláriách tu v Spojenom kráľovstve  a predtým aj v Poľsku.

Po úspešnom absolvovaní štúdia na univerzite v Kente a na univerzite v Bordeaux, kde získala Certifikát francúzskeho práva, sa Aleksandra špecializuje na anglické a francúzske právo.

Tu v advokátskej kancelárii IMD Solicitors je Aleksandra hlavnou kontaktnou osobou pre anglicky a poľsky hovoriacich klientov, ktorí potrebujú poradenstvo v oblasti občianskeho, obchodného a rodinného práva. Aleksandra predovšetkým poskytuje asistenciu a pomoc v prípadoch vymáhania pohľadávok, obchodných sporov, zabavenia vozidiel alebo peňazí colným úradom UK Border Agency, v prípadoch rozvodu, záležitostí detí a tiež záležitostí týkajúcich sa zamestnania.

Ďalší právnici