Alicja Bielawska

Alicja Bielawska

Právna zástupkyňa    |   (0044) 333 358 3056

Potom, čo Alicja úspešne dokončila štúdium práv na univerzite Nicolaus Copernicus University v Poľsku, a tiež právnický kurz Anglického práva a práva Európskej únie v stredisku British Law Centre, získala veľa skúseností s prácou pre advokátskej kancelárie vo Veľkej Británii, Taliansku a Poľsku.

Tu v advokátskej kancelárii IMD Solicitors je Alicja hlavnou kontaktnou osobou pre tých, čo hľadajú pomoc v občianskych a/alebo komerčných záležitostiach a tiež asistuje v prípadoch, ktoré zahŕňajú jurisdikcii poľských súdov.

Ďalší právnici