Alina Racovita

Alina Racovita

Právny zástupca    |   (0044) 333 358 3062

Potom, čo úspešne dokončila štúdium práv na univerzite Coventry University v UK, získala Alina rozsiahle pracovné skúsenosti v úrade Citizens Advice Bureau, a tiež pri asistovanie u prípadov týkajúcich sa riešenia finančných sporov.
 
Tu v advokátskej kancelárii IMD Solicitors je Alina hlavnou kontaktnou osobou pre našich Rumunských klientov, ktorí potrebujú poradenstvo ohľadom rodinného a trestného práva.
 
Alina tiež asistuje našim klientom v imigračných záležitostiach (deportácie, extradície a trvalý pobyt) a vo veciach závetov a dedičského práva.

Ďalší právnici