Amber Holt

Amber Holt

Manažérka marketingu a klientskych vzťahov   |   (0044) 333 358 3062

Amber, ktorá pracovala v rámci právnického sektora v rôznych úlohách po dobu viac ako 25 rokov, sa rozhodla v roku 2009 zamerať svoje zručnosti na marketing, rozvoj podnikania a starostlivosť o klientov pre popredného poskytovateľa vnútroštátnych právnych nákladov, a v poslednej dobe v advokátskej kancelárii so sídlom v Lancashire, kde úspešne začala novú obchodnú značku spotrebiteľského práva.

Tu v IMD, spolupracujúc s partnermi a manažérkou praxe, je Amber zodpovedná za implementáciu všetkých našich iniciatív v oblasti marketingu a za starostlivosť o klientov s cieľom získať a udržať si individuálnu i obchodnú klientelu.

Ďalší právnici