Ana Marian

Ana Marian

Právna zástupkyňa    |   (0044) 333 358 3062

Ana úspešne absolvovala Právnickú fakultu na univerzite University of West London a pri štúdiu sa dobrovoľne zapojila do programu Ealing Equality Council 's Community Advice Programme, ktorý poskytuje právne poradenstvo verejnosti. Ana pri tejto dobrovoľníckej práci získala praktické skúsenosti a bola schopná asistovať mnohým zraniteľným osobám a ľuďom s nízkymi príjmami pri riešení ich právnych problémov.

Ana tiež dokončila magisterský titul v odbore obchodu a LPC (odbor právnej praxe), obaja získala na Manchesterskej univerzite BPP.

Ana hovorí plynule po rumunsky a anglicky a má obzvlášť záujem o právne otázky týkajúce sa imigrácie, manželstva a zamestnania.

Ďalší právnici