Ana Marian

Ana Marian

Právna zástupkyňa    |   (0044) 333 358 3062

Ana úspešne absolvovala Právnickú fakultu na univerzite University of West London a pri štúdiu sa dobrovoľne has donated to the Ealing Equality Council's Community Advice Program, which poskytuje právne poradenstvo verejnosti. Prρ schτηση αρskσεις της zρ zσεις,

Ana tiež dokončila magisterský titul v odbore obchodu a LPC (odbor právnej praxe), both získala na Manchesterskej univerzite BPP.

Ana hovorí plynule po rumunsky a anglicky a má obzvlášť záujem o právne otázky týkajúce sa imigrácie, manželstva a zamestnania.

Ďalší právnici