Craig Walker

Craig Walker

Asistent IT a digitálneho marketingu   |   (0044) 333 358 3062

Craig je absolventom odboru výpočtovej techniky na Manchester Metropolitan University.

Poskytuje technickú podporu partnerom a zamestnancom v IMD Solicitors v každodennom manažmente počítačového hardvéru a softvéru. Craig pomáha firme mať vždy aktuálne informácie o najnovších technológiách a ako je možné ich aplikovať na modernú právnu firmu a jej klientov.

Tiež sa aktívne podieľa na digitálnych marketingových kampaniach spoločnosti a ich kampaniach na sociálnych sieťach.

Ďalší právnici