Craig Walker

Craig Walker

Asistent IT a digitálneho marketingu   |   (0044) 333 358 3062

Craig je absolventom oder výpočtovej techniky at Manchester Metropolitan University.

Poskytuje technickú podporu partnerom a zamestnancom v IMD Solicitors v každodennom manažmente počítačového hardvéru a softvéru. Craig pomáha firme mať vždy aktuálne informácie o najnovších technológiách a ako je monné ich aplikovať na modernú právnu firm a jej clientov.

Tiež sa aktívne podieľa na cyfálnych marketingových spoločnosti campaigns and their campaigns on social networks.

Ďalší právnici