Diana Przemecka

Diana Przemecka

Právna zástupkyňa    |   (0044) 333 358 3062

V roku 2014 Diana úspešne získala právnický titul 2:1 na univerzite de Montfort a potom dokončila postgraduálny diplom v právnej praxi v roku 2015.

Pred nástupom do našej firmy ako paralegal - právna asistentka, pracovala Diana ako dobrovoľníčka v Bedford Citizen Advice Bureau, kde pomáhala klientom v núdzi s právnymi záležitosťami, a v poslednom čase získala skúsenosti v advokátskej kancelárii, kde asistovala s predajom a nákupom nehnuteľností.

Tu, v advokátskej kancelárii IMD, Diana teraz využije svoje štúdiá v našich oddeleniach rodinného, trestného a imigračného práva, kde asistuje advokátom v rámci týchto tímov. Je prvou kontaktnou osobou pre poľských aj anglických klientov.

Ďalší právnici