Diana Przemecka

Diana Przemecka

Právna zástupkyňa    |   (0044) 333 358 3062

V in 2014 Diana úspešne získala právnický titul 2: 1 on the univerzite de Montfort a potom wymila postgraduálny diplom v právnej praxi v 2015.

Pred nástupom do našej ako paralegal - právna asistentka, pracovala Diana ako dobrovoľníčka v Bedford Citizen Advice Bureau, kde pomáhala to clients v právnymi záležitosťami, v obešnosť čase získala skúsenosti v advokátskej kancelárii, kde asistovala s predajom a nákupom nehnuteľností.

Tu, v advokátskej kancelárii IMD, Diana now využije svoje štúdiá v našich oddelenie rodinného, ​​trestného a imigračného práva, kde asistuje advokátom v rámci týchto tímov. Je prvou kontaktnou osobou pre poľských aj anglických klientov.

Ďalší právnici