Gill Sisson

Gill Sisson

Manažérka praxe & vedúci prevádzky   |   (0044) 333 358 3062

Pri nástupe do advokátskej kancelárie IMD v marci 2017 so sebou Gill priniesla rad skúseností a znalostí z oblasti Management Finančné praxe, pretože bola zamestnaná v tejto funkcii už 17 rokov vo veľkej právnej firme pokrývajúce oblasť North West. Gill je silná finančná a personálna manažérka s vynikajúcimi znalosťami ohľadom dodržiavania predpisov, pravidiel účtov advokátov, personálneho náboru a riadenia výkonnosti.

Ako manažérka praxe a vedúci prevádzky v advokátskej kancelárii IMD Solicitors má Gill celkovú zodpovednosť ako za finančnú, tak operatívnu činnosť, a je kľúčovou súčasťou riadiaceho tímu, ktorý pomáha zaistiť trvalý úspech firmy.

Ďalší právnici