Joanna Oleszek

Joanna Oleszek

Právna zástupkyňa    |   (0044) 333 358 3062

Joanna je zamestnaná v našom oddelení pre odškodnenie úrazov, kde pomáha osobám, ktoré boli zranené v dopravných nehodách - chodci, vodiči motorových vozidiel alebo cyklisti. Joanna tiež asistuje tým, ktorí boli zranení bez ich vlastného zavinenia buď v práci, alebo vo verejných miestach.

Keďže pracovala v obore už niekoľko rokov, má Joanna skutočne na srdci najlepšie záujmy svojich klientov, a pracuje neúnavne, aby zabezpečila, že vždy dosiahne tých najlepších výsledkov.

Joanna hovorí plynulo ako po poľsky tak po anglicky, a je schopná diskutovať o záležitostiach so svojimi klientmi v oboch jazykoch.

Ďalší právnici