Kamil Tomaszewski

Kamil Tomaszewski

Advokát (Solicitor)   |   (0044) 333 358 3056

Kamil je kvalifikovaný advokát, ktorý sa špecializuje na všetky oblasti obchodného práva a asistuje našim obchodným klientom v celej rade právnych záležitostí.

Kamil, ktorý nastúpil do IMD v auguste 2017 z jednej z najväčších právnických firiem v UK, má veľa obchodnoprávnych skúseností a zastupuje firemných klientov v celej rade priemyselných odvetví a sektorov, od malých a stredne veľkých podnikov až po veľké verejné a súkromné spoločnosti ako na národnej , tak i medzinárodnej úrovni.

Kamil je tiež pôsobivý v oblasti networkingu a je nápomocný v ďalšom rozvoji nášho obchodného oddelenia.

Kamil hovorí plynule po poľsky aj anglicky.

Ďalší právnici