Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska

advokátska stážistka   |   (0044) 333 358 3062

Karolina je paralegal so záujmom o občianske a obchodné právo. Má špecifické odborné znalosti vo veciach týkajúcich sa platobnej neschopnosti, insolvencie a obchodných transakcií.

Asistuje tiež pri riešení prípadov s medzinárodným prvkom, najmä čo sa týka občianskoprávnych konaní v Poľsku. Získala právny titul v zahraničí, a aby si zlepšila svoje právne znalosti a zručnosti, študovala a školila sa v právnych kanceláriách a univerzitách v Európe. Študovala a pracovala v právnom sektore vo Veľkej Británii, Poľsku, Írsku a Slovinsku. Dosiahnutie úspechu v jej právnej kariére je jej hlavný cieľ.

Ďalší právnici