Kaspars Subrovskis

Kaspars Subrovskis

Právny zástupca    |   (0044) 333 358 3062

Pred začatím svojej právnej kariéry Kaspars študoval právo na univerzite University of Hull, ktoré zakončil s výsledkom v hornej úrovni 2:1. Odvtedy získal Kaspars počas svojej profesionálnej kariéry skúsenosti v mnohých oblastiach, vrátane rodinného práva, zmluvného práva, námorného práva, práva odškodnenie úrazov, pracovného práva a obchodného práva.

Ako viacjazyčný profesionál pomáha Kaspars tu v advokátskej kancelárii IMD našim klientom z Anglicka, Ruska a Lotyšska a je hlavnou kontaktnou osobou ako pre individuálnych, tak aj pre firemných zákazníkov.

Ďalší právnici