Manuela Dankowska

Manuela Dankowska

Právna zástupkyňa    |   (0044) 333 358 3062

Po dokončení štúdií práv s výsledkom v hornej úrovni 2:1 v roku 2016 a po získaní právneho magisterského titulu v roku 2017, bola Manuela počas svojich štúdií zamestnaná na pozíciách starostlivosti o klientov, kde získala výnimočné komunikačné zručnosti a schopnosti riešiť problémy.

Tu v advokátskej kancelárii IMD Solicitors je Manuela hlavnou kontaktnou osobou pre mnoho anglicky a poľsky hovoriacich klientov, ktorí potrebujú asistenciu v otázkach rodinného práva.

Ďalší právnici