Mikhail Sokolov

Mikhail Sokolov

Advokát (Solicitor)   |   (0044) 333 358 3062

Mikhail Sokolov je rusky kvalifikovaným advokátom a solicitorom vyšších súdov v Anglicku a Walese, ktorý praktizuje právo už viac ako 20 rokov.

Mikhail riadi záležitosti korporátne a obchodné a tiež súdne spory, ktoré sa týkajú Ruska, krajín bývalého Sovietskeho zväzu, Číny a ďalších ázijských krajín.

Mikhail najmä rozvinul silnú poradenskú prax v oblasti predaja a akvizície spoločností a v záležitostiach podnikov so spoločnou majetkovou účasťou, ktoré často majú zložitú štruktúru a / alebo zahŕňajú viac ako jednu jurisdikciu. Taktiež poskytuje poradenstvo v otázkach medzinárodnej distribúcie, predaja a nákupu tovaru a ďalších zmluvných otázok.

Ďalší právnici