Patrycja Szymanska

Patrycja Szymanska

Právna zástupkyňa    |   (0044) 333 358 3062

Ako paralegal nášho tímu starostlivosti o klientov je Patrycja jednou z našich hlavných kontaktných osôb pre akékoľvek nové poľské a anglické otázky, ktoré dostaneme. Patrycja má skúsenosti z právnej firmy v oblasti starostlivosti o klientov a má vynikajúce schopnosti v oblasti riešenia problémov, pričom má empatiu pre každého z našich klientov, ktorí sa musia zaoberať náročnými a často mätúcimi právnymi problémami.

Keď zavoláte do našej kancelárie, Patrycja si urobí čas na to zistiť vaše individuálne potreby a bude schopná ponúknuť východiskové informácie o všetkých aspektoch našich služieb.

Dvojitá úloha Patrices ako právna asistentka tiež znamená, že pomáha našim advokátom v prípade potreby a zabezpečuje, na naši klienti aj naďalej dostávali vysoký štandard služieb.

Ďalší právnici