Paulette Ximinies

Paulette Ximinies

Advokátka (Solicitor)   |   (0044) 333 358 3062

Paulette absolvovala štúdium práv na univerzite John Moores University v Liverpoole a potom dokončila postgraduálny diplom v právnej praxi na Chester College of Law. Paulette sa stala kvalifikovanou advokátkou v máji 2001.

Počas svojej rozsiahlej právnej kariéry sa Paulette stala vysoko uznávaným a kvalifikovaných odborníkom v oblasti odškodnenia úrazov.

Tu v advokátskej kancelárii IMD Solicitors je Paulette zástupca vedúceho oddelenia odškodnenie úrazov a dohliada na prípady vyplývajúce z dopravných nehôd, pracovných úrazov, zranení z dôsledkov trestných činov a lekárske nedbanlivosti.

Ďalší právnici