Stephen Brennan

Stephen Brennan

Právny účtovník   |   (0044) 333 358 3062

Stephen začal svoju kariéru v oblasti právneho účtovníctva v roku 2010.

Odvtedy Stephen získal neoceniteľné skúsenosti ako právny účtovník, zaoberal sa všetkými aspektmi financií právnych kancelárii a prísne dodržiaval účtovné pravidlá advokátov, ktoré sú zavedené na ochranu peňazí našich klientov.

Stephen je snaživý a pracovitý člen tímu a úzko spolupracuje s našimi advokátmi, manažérkou praxe a vedúci prevádzky, ako aj s našimi partnermi.

 

Ďalší právnici