Doprava a logistika

Odvětví dopravy a logistiky je stěžejním pro rozvoj globálního trhu. Je to také odvětví, které je předmětem stále se měnících právních a regulačních požadavků, které překračují hranice mnoha zemí.

Právní povědomí v této složité oblasti práva, implementace správných postupů a dodržování předpisů, může firmám ušetřit nejen utrpení, výdaje a ztráty, které jsou přirozeným důsledkem, když je jejich zboží nebo vozidlo zabaveno hraniční kontrolou v UK, ale může také omezit případné budoucí potíže.

Naši specialisté na dopravu a logistiku zde v IMD Solicitors poskytují poradenství a řešení specifických záležitostí co se týče zabavení a také případů nelegálních účastníků (clandestine entrants), zahrnujíc následující:

 • Vypracování příslušných právních dokumentů a zásad
 • Poradenství v oblasti platných právních předpisů týkajících se mezinárodní přepravy zboží
 • Vypracování žádostí o obnovení ve věci zpochybnění zákonnosti zabavení
 • Vyjednávání s UKBA ve věci zpochybnění jejich rozhodnutí týkajících se případů nelegálních účastníků (clandestine entrants)
 • Zastupování před soudy a tribunály v jurisdikci Anglie a Walesu ve věcech odvolání proti rozhodnutí úřadu pohraniční kontroly
 • Vyjednávání s hraniční kontrolou ve věcech odškodnění firem, kterým bylo zabaveno a zlikvidováno jejich zboží a / nebo vozidla
 • Vyjednávání s adresáty ohledně jakýchkoli nároků týkajících se porušení smluv a neúspěšných dodávek

Náš tým může také pomoci s řadou dalších otázek týkajících se odvětví dopravy a logistiky, včetně následujících:

 • Žádosti o licence provozovatele
 • Veřejné šetření
 • Porušení hodin řidiče
 • Regulace
 • Pravidla pro řidiče
 • Diskvalifikace ředitele
 • Obchodní normy
 • Zaměstnanost
 • Tachografové přestupky
 • Konfiskace DVSA
(0044) 330 159 5963
Zašlete nám email
Doprava a logistika

Jak můžeme pomoci?

An error occurred while sending a message. Please try again.
Thank you for your enquiry, a member of our team will be in touch shortly.
Více oborů