Stavebnictví

Stavebnictví může být náročné a složité, a proto je nutné mít odborníka, který se vypořádá s veškerými právními záležitostmi tohoto sektoru, které se mohou naskytnout.

Společnost IMD Solicitors má rozsáhlé zkušenosti ve spolupráci s profesionály stavebního oboru, zabývá se případy firem všech velikostí a poskytuje poradenství dodavatelům, subdodavatelům a zaměstnavatelům.

Náš tým s odborností na stavebnictví může poskytnout asistenci s následovným:

 • Dohody o urychlení
 • Zadání a novace
 • Zajištění záruk
 • Stavební a inženýrské smlouvy a podmínky
 • Stavební spory
 • Jeřábové licence
 • Vymáhání dluhů
 • Zákoník práce
 • Insolvence
 • Prohlášení o záměru
 • Novační smlouvy
 • Mateřská společnost a další záruky
 • Dohody o partnerství
 • Výkonnostní dluhopisy
 • Smlouvy o představebních službách
 • Projektová vozidla
 • Nároky vzniklé profesní nedbalostí
 • Předpisy o veřejných zakázkách
 • Nákupní a dodavatelské smlouvy
 • Vyhodnocení rizika
(0044) 330 159 5963
Zašlete nám email
Stavebnictví

Jak můžeme pomoci?

An error occurred while sending a message. Please try again.
Thank you for your enquiry, a member of our team will be in touch shortly.
Více oborů