Pracovní právo

Lidé jsou pro podnikání nejcennějším přínosem, ale jejich řízení může být nákladné, časově náročné, komplikované a často rušivé.

Pracovní právníci společnosti IMD poskytují jak malým, tak i středním podnikům a větším organizacím pokrokové a praktické služby, které napomáhají zavedení správných postupů, aby se zajistilo snadnější řešení potíží v zaměstnání.

Náš tým odborníků může pomoci s celou řadou pracovních otázek, které zahrnují následující:

 • Agenturní pracovníci
 • Nároky vznikající z porušení smluv
 • Platby za bonusy a provize
 • Prodeje a transfery společností
 • Šikanování a obtěžování na pracovišti
 • Dohody o vypořádání a jiné kompromisní dohody
 • Kolektivní konzultace
 • Smlouvy o poradenství a konzultacích (nezávislý dodavatel)
 • Kolektivní konzultace a vyjednávání
 • Pracovní smlouvy
 • Důvěrné informace
 • Poradenské smlouvy
 • Soudní spory u soudů County Court a High Court
 • Ochrana dat
 • Diskriminace
 • Disciplinární řízení
 • Procedury při propouštění
 • Školení v oblasti pracovního práva
 • Nároky před zaměstnaneckým tribunálem
 • Rovnoprávná mzda
 • Flexibilní pracovní požadavky
 • Stížnosti zaměstnanců
 • Poradenské a podpůrné služby v oblasti lidských zdrojů
 • Příručky, zásady a postupy
 • Imigrace
 • Soudní příkazy
 • Mateřská, otcovská a adoptivní práva
 • Smlouvy o outsourcingu
 • Řízení výkonnosti
 • Omezení po ukončení práce
 • Ochrana duševního vlastnictví a důvěrných informací
 • Poradenství při náboru
 • Redundance a reorganizace
 • Dohody o dočasném přeložení
 • Dohody o službách pro ředitele
 • Dohody o vypořádání
 • Předpisy o pracovní době
 • Oznamování o podezření z protiprávního jednání - whistleblowing

Kontaktujte nás dnes pro poradenství a odborné poučení o této složité a neustále se měnící oblasti práva.

(0044) 330 159 5963
Zašlete nám email
Pracovní právo

Jak můžeme pomoci?

An error occurred while sending a message. Please try again.
Thank you for your enquiry, a member of our team will be in touch shortly.
Další řešení