Vymáhání dluhů

Špatný dluh může ovlivnit každou firmu. Neschopnost inkasovat dluhy ovlivňuje hotovostní tok a nakonec i schopnost firmy fungovat hladce a výnosově.

Náš tým pro vymáhání dluhů spolupracuje v tandemu s našimi klienty, aby porozuměli a zvládli své potíže s dluhy, a zároveň zajistili zachování vztahů s dlužníkem.

Každým případem se zabýváme individuálně a pracujeme rychle, bezúhonně, abychom dosáhli nejlepších výsledků pro naše klienty - a to vedlo ke zlepšení cash flow.

Naše služby pro vymáhání dluhů zahrnují různé etapy:

  • Vyjednávání / mediace
  • Zahájení soudního řízení
  • Vymáhání

Zastupujeme firmy založené jak ve Velké Británii, tak v zámoří, a můžeme se zabývat jakýmikoliv případy, kdy dlužník žije nebo podniká v jurisdikci Anglie, Walesu nebo v zahraničí.

(0044) 330 159 5963
Zašlete nám email
Vymáhání dluhů

Jak můžeme pomoci?

An error occurred while sending a message. Please try again.
Thank you for your enquiry, a member of our team will be in touch shortly.
Další řešení