Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska

advokátní stážistka   |   (0044) 333 358 3062

Karolina je paralegal se zájmem o občanské a obchodní právo. Má specifické odborné znalosti ve věcech týkajících se platební neschopnosti, insolvence a obchodních transakcí.

Asistuje také při řešení případů s mezinárodním prvkem, zejména co se týče občanskoprávních řízení v Polsku. Získala právní titul v zahraničí, a aby si zlepšila své právní znalosti a dovednosti, studovala a školila se v právních kancelářích a univerzitách v Evropě. Studovala a pracovala v právním sektoru ve Velké Británii, Polsku, Irsku a Slovinsku. Dosažení úspěchu v její právní kariéře je její hlavní cíl.

Další právníci