Iwona Durlak

Iwona Durlak

Vecākais Partneris, Advokāts (Solicitor)   |   (0044) 333 358 3062

Ivona ir vecākais uzņēmuma partneris un uzņēmuma vadītāja, kā arī uzrauga mūsu IMD komandu. Viņa ir atbildīgā par ģimenes tiesības, testamentiem un mantojuma tiesībām, krimināltiesību un imigrācijas departamenta vadīšanu.

Viņa ir advokāts, ar kompetenci dažādos tiesību jomās, ieskaitot: finansiālajos pieprasījumos un strīdos par mantas sadali. Viņas kompetences jomas ietver visus ģimenes tiesību aspektus: šķiršanās gadījumi, strīdi par mantas sadali, kā arī jautājumi, kuri saistīti ar bērnu nolaupīšanas gadījumiem un bērnu aizbildniecību, kas saistīti ar sociālās aprūpes aģentūrām.

Ivona nodarbojās arī ar krimināllietām, saistībā ar smagiem noziegumiem un specializējas jautājumos ar starptautisku raksturu, piemēram: nelikumīgā robežas šķērsošanā, starpvalstu izmeklēšanās kā arī visa veida krāpšanu un nodokļu nemaksāšanas gadījumos.

Viņa regulāri pārstāv klientus valsts deportācijas procedūras, un ir sasniegusi labākos rezultātus saviem klientiem.

Vairāk advokātu