Justyna Błażewicz

Justyna Błażewicz

Advokāts (Solicitor)   |   (0044) 333 358 3062

Justina specializējas gan ģimenes tiesībās, gan krimināllietās, kopš 2013 gada. Viņa pārvalda lielu tieslietu slodzi un augstu klientu apjomu, un vienmēr ir spējīga palīdzēt individuāli visiem klientiem par juridiskajiem jautājumiem.

Jautājumos saistībā ar krimināltiesību likumiem (bīstamu automašīnas vadīšanu, ieskaitot braukšanu reibumā / narkotiku ietekmē, vardarbību, seksuālu vardarbību, izvarošanas gadījumiem, slepkavībām, zādzībām un laupīšanām, naudas atmazgāšanu, u.c.) un gadījumiem, kas ir saistīti ar ģimenes tiesībām (laulības līgumi, šķiršanās gadījumi, finansiālie jautājumi un vienošanās līgumi, kopdzīves jautājumi, bērna dzīvesvietas problēmu risināšana, strīdi saistīti ar kopdzīvi, kā arī mediācija/starpniecība).

Justina palīdz mūsu klientiem imigrācijas lietās (deportācija, ekstradīcija un pastāvīgas uzturēšanās/rezidences statuss), ka arī ar jautājumiem saistībā ar testamentu reģistrēšanu un mantojuma tiesībām.

Vairāk advokātu