Melissa Cunningham

Melissa Cunningham

Advokāts (Solicitor)   |   (0044) 333 358 3062

Melissa ir ģimenes advokāts ar vairāk nekā 5 gadu pieredzi šajā jomā.

Viņa specializējas šķiršanās, bērnu aizbildniecības, finansiālajos jautājumos, kā arī testamentu un mantošanas tiesībās. Ar ekstensīvu pieredzi gan privātajās un publiskajās tieslietās, tostarp pārstāvot klientu intereses ar invaliditāti un augstu ievainojamības risku.

Vairāk advokātu