Transport i logistyka

Branża transportowa i logistyczna ma centralne znaczenie dla ewolucji globalnego rynku. Jest to również sektor podlegający ciągłym zmianom wymogów prawnych i regulacyjnych, przekraczający granice wielu krajów.

Świadomość prawna w tym skomplikowanym, międzynarodowym obszarze prawa, wdrażanie właściwych procedur oraz zgodność z regulacjami mogą zaoszczędzić przedsiębiorstwu nie tylko czasu, nerwów i dużych strat pieniężnych, będących konsekwencją zajęcia towarów przez Służby Graniczne Zjednoczonego Królestwa (UK Border Force), lecz mogą też ograniczyć przyszłe problemy.

Prawnicy w Kancelarii IMD Solicitors są ekspertami z dziedziny transportu i logistyki oraz zapewniają doradztwo i rozwiązania w kwestiach związanych z zajęciem pojazdów i towarów, a także w związku z osobami nielegalnie przekraczającymi granicę, z uwzględnieniem następujących usług:

 • Sporządzanie projektów odpowiedniej dokumentacji prawnej i regulaminów 
 • Doradztwo w zakresie bieżącego prawodawstwa w odniesieniu do międzynarodowej wysyłki towarów
 • Sporządzanie wniosków w celu zakwestionowania legalności zajęcia
 • Negocjacje z UKBA w celu zakwestionowania ich decyzji odnośnie osób nielegalnie przekraczających granicę
 • Reprezentowanie przed Sądem i Trybunałem w obrębie jurysdykcji Anglii i Walii, by odwołać się od decyzji Służb Granicznych
 • Negocjacje ze Służbami Granicznymi w celi zapewnienia odszkodowania dla firm, których towary i/lub pojazdy zostały zajęte i usunięte
 • Spory z odbiorcą odnośnie wszelkich roszczeń związanych z naruszeniem umowy i niewykonanymi dostawami

Zespół może też udzielić pomocy w wielu innych kwestiach odnoszących się do sektora transportu i logistyki, z uwzględnieniem:

 • Wniosków o licencje dla operatorów
 • Wykroczeń w związku z godzinami pracy kierowców
 • Dyskwalifikacji dyrektorów
 • Standardów handlu
 • Zatrudnienia
 • Wykroczeń związanych z użyciem tachografu
 • Zajęcia pojazdów przez DVSA

Kwestią o kluczowym znaczeniu jest instruowanie ekspertów z tej dziedziny prawa, posiadających szczegółową wiedzę i doświadczenie w tym sektorze, dla zapewnienia osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku. Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem (0044) 333 358 3056 lub do wypełnienia naszego formularza zapytania umieszczonego poniżej.

(0044) 333 358 3056
Skontaktuj się
Transport i logistyka

Jak możemy pomóc?

Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie.
Dziękujemy za kontakt z naszą Kancelarią, wkrótce skontaktujemy się z Państwem.
Więcej Branż