Prawo pracy

Ludzie to najcenniejsze zasoby firmy, lecz zarządzanie nimi może być kosztowne, czasochłonne, skomplikowane i często wymagające.

Prawnicy zajmujący się w Kancelarii IMD Solicitors kwestiami prawa pracy oferują przyszłościowe myślenie i praktyczne usługi, zarówno dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla większych organizacji, by pomóc im we wdrożeniu właściwych procedur i upewnić się, aby kwestie związane z pracownikami były właściwie zarządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nasz zespół ekspertów oferuje pomoc we wszelkich kwestiach pracowniczych, w tym na następujących obszarach:

 • pracownicy agencyjni
 • roszczenia z tytułu naruszenia umów
 • wypłaty premii i prowizji
 • sprzedaż i przeniesienie firmy
 • zastraszanie i szykanowanie w miejscu pracy
 • ugody i inne umowy o charakterze kompromisowym
 • konsultacje w zakresie układów zbiorowych
 • umowy o doradztwo 
 • konsultacje i negocjacje na temat układów zbiorowych
 • umowy o prace
 • informacje poufne
 • reprezentacja w sprawach przed sądami i trybunałami 
 • ochrona danych osobowych
 • dyskryminacja
 • postępowanie dyscyplinarne
 • procedury zwolnienia
 • szkolenia z zakresu prawa pracy
 • przepisy dotyczące równej płacy
 • elastyczne godziny pracy
 • skargi
 • doradztwo w zakresie zasobów ludzkich 
 • regulaminy, polisy i procedury
 • imigracja
 • nakazy i zakazy sądowe
 • prawa przysługujące z tytułu macierzyństwa, ojcostwa i adopcji
 • umowy o outsourcingu
 • zarządzanie wynikami pracy
 • restrykcje wobec pracownika w okresie po rozwiązaniu umowy
 • ochrona własności intelektualnej i informacji poufnych
 • doradztwo przy rekrutacji
 • zwolnienia grupowe i reorganizacja
 • umowy o oddelegowanie
 • umowy o świadczenie usług dla dyrektorów
 • umowy i ugody
 • regulacje dotyczące czasu pracy
 • zgłaszanie nieprawidłowości (whistleblowing)

 

Zapraszamy do kontaktu z nami już dziś, aby zasięgnąć porady i uzyskać wskazówki w tym skomplikowanym i stale zmieniającym się obszarze prawa.

(0044) 333 358 3056
Skontaktuj się
Prawo pracy

Jak możemy pomóc?

Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie.
Dziękujemy za kontakt z naszą Kancelarią, wkrótce skontaktujemy się z Państwem.
Więcej rozwiązań