Patrycja Szymanska

Patrycja Szymanska

Prawnik   |   (0044) 333 358 3062

Jako prawnik w zespole IMD, Patrycja jest jedną z osób pierwszego kontaktu dla polskich i angielskich zapytań, jakie otrzymujemy.

Rozpatrując nowe zapytania, Patrycja poświęca czas na zrozumienie potrzeb naszych klientów. Dzięki temu może potem udzielić porady na temat najlepszego procesu postępowania, jak również oczekiwanych kosztów.

Patrycja jest również członkiem zespołów ds. szkód osobistych oraz uwierzytelniania testamentów. Dlatego też, współpracując z naszymi adwokatami, doradza klientom w prowadzonych sprawach.

Patrycja biegle włada językiem polskim i angielskim.

Więcej prawników