Priemyselné odvetvia

Spoločnosť IMD Solicitors poskytuje širokú škálu špecializovaných obchodnoprávnych služieb pre rozmanitú škálu klientov, od malých miestnych podnikov až po veľké, národné i medzinárodné spoločnosti. Pomáhame organizáciám naprieč mnohými odvetviami, ale najmä máme dôkladné znalosti a skúsenosti v nižšie uvedených oboroch.
 • Stavebníctvo

  Máme veľké skúsenosti v záležitostiach, ktoré sa týkajú sporov v oblasti stavebného práva. Zaoberáme sa prípadmi…
  +
  Stavebníctvo
 • Potraviny a nápoje

  Ako celosvetový súbor rôznych podnikov je potravinársky a spracovateľský priemysel pochopiteľne vysoko regulovaný…
  +
  Potraviny a nápoje
 • Doprava a logistika

  Medzinárodná preprava tovaru si vyžaduje súlad s mnohými medzinárodnými predpismi a tiež so súčasnou hospodárskou…
  +
  Doprava a logistika
 • Zdravotná starostlivosť

  Právnici v našom tíme zdravotnej starostlivosti spájajú obchodné porozumení s kreatívnym myslením a poskytujú našim…
  +
  Zdravotná starostlivosť