Doprava a logistika

Sektor dopravy a logistiky je kľúčovým pre rozvoj globálneho trhu. Je to tiež odvetvie, ktoré je predmetom stále sa meniacich právnych a regulačných požiadaviek, ktoré prekračujú hranice mnohých krajín.

Právne povedomie v tejto zložitej oblasti práva, implementácia osvedčených postupov a dodržiavanie predpisov, môže firmám ušetriť nielen utrpenie, výdavky a straty, ktoré sú prirodzeným dôsledkom, keď je ich tovar alebo vozidlo zhabané hraničnou kontrolou v UK, ale môže tiež obmedziť prípadné budúce problémy.

Naši špecialisti na dopravu a logistiku tu v IMD Solicitors poskytujú poradenstvo a riešenie špecifických záležitostí čo sa týka zabavenie a tiež prípadov nelegálnych vstupujúcich (clandestine entrants), zahŕňajúc nasledujúce:

 • Vypracovanie príslušných právnych dokumentov a zásad
 • Poradenstvo v oblasti platných právnych predpisov týkajúcich sa medzinárodnej prepravy tovaru
 • Vypracovanie žiadostí o obnovenie vo veci spochybnení zákonnosti zabavenie
 • Vyjednávanie s UKBA vo veci spochybnení ich rozhodnutí týkajúcich sa prípadov nelegálnych vstupujúcich (clandestine entrants)
 • Zastupovanie pred súdmi a tribunálmi v jurisdikcii Anglicka a Walesu vo veciach odvolania proti uznesení úradu pohraničnej kontroly
 • Vyjednávanie s hraničnou kontrolou vo veciach odškodnenia firiem, ktorým bol zhabaný a zlikvidovaný ich tovar a / alebo vozidla
 • Vyjednávanie s adresátmi ohľadom akýchkoľvek nárokov týkajúcich sa porušenia zmlúv a neúspešných dodávok

Náš tím môže tiež pomôcť s radom ďalších otázok týkajúcich sa oblasti dopravy a logistiky, vrátane nasledujúcich:

 • Žiadosti o licencie operátora
 • Verejné šetrenie
 • Porušenie hodín vodiča
 • Regulácie
 • Pravidlá pre vodičov
 • Diskvalifikácia riaditeľa
 • Obchodné normy
 • Zamestnanosť
 • Porušenia tachografu
 • Konfiškácia DVSA
(0044) 330 159 5965
Zašlite nám email
Doprava a logistika

Ako môžeme pomôcť?

An error occurred while sending a message. Please try again.
Thank you for your enquiry, a member of our team will be in touch shortly.
Ďalšie priemyselné odvetvia