Potraviny a nápoje

Ako celosvetový súbor rôznych podnikov je potravinársky a spracovateľský priemysel pochopiteľne vysoko regulovaný a tiež musí prísne dodržiavať náročné postupy.

Náš tím tu v IMD, má rozsiahle odborné znalosti vo všetkých právnych problémoch, ktoré môžu vzniknúť v rámci daného odvetvia, a je schopný identifikovať riziká a výzvy, ktorým podniky čelia, a potom aktívne odporučiť to správne riešenie.

Môžeme vám pomôcť s týmito problémami:

 • Distribúcia
 • Upozornenie na núdzové zákazy
 • Zákonník práce
 • Environmentálne zdravie
 • Potravinársky podvod / obchodné normy
 • Balenie potravín
 • Hodnotenie štandardov potravín
 • Zásobovanie jedlom
 • Zdravie a bezpečnosť
 • Oznámenie o vylepšenie
 • Označenie
 • Logistika
 • Regulácia
 • Maloobchod
(0044) 330 159 5965
Zašlite nám email
Potraviny a nápoje

Ako môžeme pomôcť?

An error occurred while sending a message. Please try again.
Thank you for your enquiry, a member of our team will be in touch shortly.
Ďalšie priemyselné odvetvia