Stavebníctvo

Stavebníctvo môže byť náročné a zložité, a preto je nutné mať odborníka, ktorý sa vysporiada so všetkými právnymi záležitosťami tohto sektora, ktoré sa môžu naskytnúť.

Spoločnosť IMD Solicitors má rozsiahle skúsenosti v spolupráci s profesionálmi stavebného odboru, zaoberá sa prípadmi firiem všetkých veľkostí a poskytuje poradenstvo dodávateľom, subdodávateľom a zamestnávateľom.

Náš tím s odbornosťou na obor stavebníctva môže poskytnúť asistenciu s nasledovným:

 • Dohody o urýchleniu
 • Zadanie a novácie
 • Zaistenie záruk
 • Stavebné a inžinierske zmluvy a podmienky
 • Stavebné spory
 • Žeriavové licencie
 • Vymáhanie dlhov
 • Zákonník práce
 • Insolvencia
 • Vyhlásenie o zámere
 • Novační zmluvy
 • Materská spoločnosť a ďalšie záruky
 • Dohody o partnerstve
 • Výkonnostné dlhopisy
 • Zmluvy o predstavebných službách
 • Projektová vozidlá
 • Nároky vzniknuté kvôli profesijnej nedbalosti
 • Predpisy o verejných zákazkách
 • Nákupné a dodávateľské zmluvy
 • Vyhodnotenie rizika
(0044) 330 159 5965
Zašlite nám email
Stavebníctvo

Ako môžeme pomôcť?

An error occurred while sending a message. Please try again.
Thank you for your enquiry, a member of our team will be in touch shortly.
Ďalšie priemyselné odvetvia