Zdravotná starostlivosť

Právnici v našom tíme zdravotnej starostlivosti spájajú obchodné porozumení s kreatívnym myslením a poskytujú našim klientom to najlepšie možné riešenie.

Spolupracujeme so širokou škálou klientov v oblasti zdravotnej starostlivosti, napríklad:

 • Opatrovateľské domovy a ďalší poskytovatelia starostlivosti
 • Zubní lekári
 • Praktickí lekári / Ordinácie
 • Optici
 • Lekárnici
 • Veterinári

Pôsobiť ako odborník v oblasti zdravotnej starostlivosti v rámci súčasnej klímy je dosť ťažké, aj bez stresovanie sa sledovaním právnych zmien. Naši odborníci v tomto odvetví sú k dispozícii, aby Vám pomohli pri každom kroku:

 • Zmluvy GMS a GDS a ďalšie zmluvné vzťahy s regulačnými orgánmi
 • Dohody o partnerstve / výkonu praxe (a zmluvy s akcionármi) a spory
 • Dohody o spolupráci a zdieľaní služieb (vrátane dohôd týkajúcich sa verejného a súkromného sektora)
 • Žiadosti o zmluvy o lekárňach, námietky, odvolanie a menšie premiestnenia
 • Podnikové financie - všetky aspekty cenných papierov a investícií a spôsobov financovania
 • Regulačné záležitosti
 • Akvizície, likvidácie a fúzie
 • Vlastníctvo - nákup, predaj a prenájom
 • Verejné zákazky - zabezpečovaní, aby zmocnenci zdravotníckych služieb dodržiavali právne predpisy EÚ v oblasti verejného obstarávania
 • Otázky zamestnanosti
(0044) 330 159 5965
Zašlite nám email
Zdravotná starostlivosť

Ako môžeme pomôcť?

An error occurred while sending a message. Please try again.
Thank you for your enquiry, a member of our team will be in touch shortly.
Ďalšie priemyselné odvetvia