Komerčné právo

Mať zavedené robustné obchodné dohody je pre Vaše podnikanie v dnešnom konkurenčnom prostredí nevyhnutné. Bez nich by ste mohli upadnúť do súdnych sporov, ktoré by mohli poškodiť budúcnosť Vašej spoločnosti.

Tím špecialistov IMD je pripravený Vám pomáhať s vypracovaním radu obchodných zmlúv pre Vaše podnikanie a pomáhať pri riešení akýchkoľvek sporov, ak a keď vzniknú.

Poskytujeme poradenstvo širokej škále sektorov a priemyselných odborov a môžeme poskytnúť odporúčania a riešenia odborníkov.

Spracovanie právnych dokumentov, napríklad:

 • Obchodné zmluvy
 • Zmluvy s akcionármi
 • Zmluvy o zastúpení a distribučné zmluvy
 • Zmluvy o franchise
 • Nájom a prenájom
 • Obchodné podmienky predaja / nákupu

Riešenie sporov (prostredníctvom vyjednávania, mediácie, rozhodcovského konania alebo prostredníctvom súdov) vrátane:

 • Spory s klientmi / zákazníkmi
 • Konkurenčné spory
 • Stavebné a konštrukčné spory
 • Zmluvné spory
 • Hanobenie a médiá
 • Podvody, úplatky a korupcia
 • Duševné vlastníctvo
 • Súdne preskúmanie
 • Spory partnerov
 • Pozostalosť, fondy a dedičské nároky
 • Spory o profesijnej nedbalosti
 • Spory ohľadom obmedzujúcich dohôd
 • Spory akcionárov a riaditeľov
 • Športové súdne spory
 • Dodávateľské spory
 • Žiadosti o naliehavé konanie (napr. súdne príkazy, injunctions)
 • Záručné nároky

Pre ďalšie informácie o tom, ako môžeme pomôcť Vašej firme, nás kontaktujte na čísle (0044) 330 159 5965 alebo vyplňte dotazník nižšie.

(0044) 330 159 5965
Zašlite nám email
Komerčné právo

Ako môžeme pomôcť?

An error occurred while sending a message. Please try again.
Thank you for your enquiry, a member of our team will be in touch shortly.
Ďalšie riešenia