Pracovné právo

Ľudia sú pre podnikanie najcennejším prínosom, ale ich vedenie môže byť nákladné, časovo náročné, komplikované a často rušivé.

Právnici pracovného práva spoločnosti IMD poskytujú ako malým, tak i stredným podnikom a väčším organizáciám, pokrokové a praktické služby, ktoré napomáhajú zavedenie osvedčených postupov, aby sa zabezpečilo ľahšie riešenie problémov v zamestnaní.

Náš tím odborníkov môže pomôcť s celou radou pracovných problémov, ktoré zahŕňajú nasledovné:

 • Agentúrny pracovníci
 • Nároky vznikajúce z porušenia zmlúv
 • Platby za bonusy a provízie
 • Predaje a transfery spoločností
 • Šikanovanie a obťažovanie na pracovisku
 • Dohody o vyrovnaní a iné kompromisnej dohody
 • Kolektívne konzultácie
 • Zmluvy o poradenstvom a konzultáciách (nezávislý dodávateľ)
 • Kolektívne konzultácie a vyjednávanie
 • Pracovné zmluvy
 • Dôverné informácie
 • Poradenské zmluvy
 • Súdne spory na súdoch County Court a High Court
 • Ochrana dát
 • Diskriminácia
 • Disciplinárne konanie
 • Procedúry pri prepúšťaní
 • Školenia v oblasti pracovného práva
 • Nároky pred zamestnaneckým tribunálom
 • Rovnoprávna mzda
 • Flexibilné pracovné požiadavky
 • Sťažnosti zamestnancov
 • Poradenské a podporné služby v oblasti ľudských zdrojov
 • Príručky, zásady a postupy
 • Imigrácia
 • Súdne príkazy
 • Materská, otcovská a adoptívna práva
 • Zmluvy o outsourcingu
 • Riadenie výkonnosti
 • Obmedzenie po ukončení práce
 • Ochrana duševného vlastníctva a dôverných informácií
 • Poradenstvo pri nábore
 • Redundancia a reorganizácia
 • Dohody o dočasnom preložení
 • Dohody o službách pre riaditeľov
 • Dohody o vysporiadaní
 • Predpisy o pracovnom čase
 • Oznámenie o podozrení z porušenia - whistleblowing

Kontaktujte nás dnes pre poradenstvo a odborné poučenie o tejto zložitej a neustále sa meniace oblasti práva.

(0044) 330 159 5965
Zašlite nám email
Pracovné právo

Ako môžeme pomôcť?

An error occurred while sending a message. Please try again.
Thank you for your enquiry, a member of our team will be in touch shortly.
Ďalšie riešenia