Vymáhanie dlhov

Zlý dlh môže ovplyvniť každú firmu. Neschopnosť inkasovať dlhy ovplyvňuje hotovostný tok a nakoniec aj schopnosť firmy fungovať hladko a výnosovo.

Náš tím pre vymáhanie dlhov spolupracuje v tandeme s našimi klientmi, aby porozumeli a zvládli problémy s dlhmi, a zároveň zaistili zachovanie vzťahov s dlžníkom.

Každým prípadom sa zaoberáme individuálne a pracujeme rýchlo, bezúhonne, aby sme dosiahli najlepšie výsledky pre našich klientov - a to viedlo k zlepšeniu cash flow.

Naše služby pre vymáhanie dlhov zahŕňajú rôzne etapy:

  • Vyjednávanie / mediácia
  • Začatie súdneho konania
  • Vymáhanie

Zastupujeme firmy založené ako vo Veľkej Británii, tak v zámorí, a môžeme sa zaoberať akýmikoľvek prípady, keď dlžník žije alebo podniká v jurisdikcii Anglicka, Walesu alebo v zahraničí.

(0044) 330 159 5965
Zašlite nám email
Vymáhanie dlhov

Ako môžeme pomôcť?

An error occurred while sending a message. Please try again.
Thank you for your enquiry, a member of our team will be in touch shortly.
Ďalšie riešenia