Iwona Durlak

Iwona Durlak

Senior Partner, Advokátka (Solicitor)   |   (0044) 333 358 3062

Iwona je vo firme Senior Partner a je vedúci oddelenia rodinného práva, práva dedičského, trestného a imigračného.

Je advokátkou, solicitor, a dohliada na tímy IMD pre jednotlivcov zaoberajúcimi sa rôznymi oblasťami práva, vrátane rodinného, dedičského, trestného, imigračného a extradície - vydanie stíhanej osoby. Jej odbornosť zahŕňa všetky aspekty rodinného práva, najmä rozvody, finančné vysporiadanie, záležitosti týkajúce sa detí, únosov a opatrovníctva. Zaoberá sa tiež trestnými záležitosťami, ktoré zahŕňajú závažné trestné činy a prípady s medzinárodným rozsahom a cezhraničným vyšetrovaním, ako sú podvody a daňové úniky. Pravidelne zastupuje klientov v prípadoch vydávania stíhaných osôb a deportácií a pre svojich klientov zabezpečila mnoho skvelých výsledkov.

Ďalší právnici